Korrekt bruk er viktig

E-sigaretter

Dersom kroppen fikk bestemme så er det helt sikkert at den ville velge å bruke e-sigaretter fremfor vanlige sigaretter basert på tobakk. Rett og slett fordi at e-sigarettene påfører kroppen mye mindre skader og besvær enn det Prince og de andre sigarettene gjør. Det er riktignok mange som har forsøkt å påvise at også det å dampe på e-sigaretter kan være helsefarlig, men de aller fleste slike forsøk er tilbakevist. Når det er sagt så skal det ikke legges skjul på at også e-siggen kan skade kroppen din dersom du ikke bruker den slik den er ment å brukes.

Unngå dry puffs

Det er for eksempel påvist at man ved det som kalles «dry pupps» kan få i seg skadelige mengder aldehyder, eller formaldehyd for å være mer spesifikk. Men det er altså bare dersom man forsetter å suge på sigaretten etter at patronen med den væsken som skal fordampe har gått tom. De såkalte dry pupps etterlater imidlertid en ganske så vond smak i munnen slik at bruker ikke er i tvil om at det nå er slutt på væsken og at den bør erstattes med en ny om man vil fortsette. Noen har sagt at det å tørrpuffe er omtrent som å fortsette å røyke på filteret når tobakken er slutt. Og det er det vel strengt tatt ikke mange som gjør.

Ved vanlig bruk av e-sigaretter så avgir den helt ubetydelige menger aldehyder og det er også tilfellet for de riktig sterke «sigarettene» av denne typen. Så aldehydargumentet bør ikke skremme noen fra å bruke e-sigaretter, men det er en påminnelse om at alt kan være skadelig om man ikke bruker det korrekt.

Derfor skal man også være veldig oppmerksom på at det utstyret man bruker ved e-røyking holder mål. At det ikke oppstår lekkasjer slik at man kan risikere å få i seg ikke-fordampet væske. Inneholder væsken nikotin – og det gjør den jo i de aller fleste tilfellene – så kan det være veldig farlig. Nikotin er jo tross alt en gift og kan være dødelig i veldig store doser. At kapsler og annet utstyr oppbevares utilgjengelig for barn er derfor en selvfølge.

Det er viktig at kapslene er godt merket med hensyn til hva de inneholder. Det har nemlig vært oppdaget tilfeller der så ikke er tilfellet. På seriøse nettsteder som xsmoke – besøk siden her –  for eksempel kan man trygt handle kapsler ettersom de alltid vil inneholde akkurat det som fremkommer av innholdsfortegnelsen.