Bytte gammel gjeld mot ny

Refinansiering

De aller flest låner penger til et eller annet formål. Det vanligste for privatpersoner er nok å låne penger til egen bolig eller bil, men det er dessverre slik at mange i stadig økende grad låner penger til rent forbruk også. Antallet långivere når det gjelder såkalte forbrukslån har vokst sterkt for dette er viser det seg en veldig lønnsom bransje. For selv om det er endel misligholdte lån som gir tap for utlåner så er rentene ofte så høye at de gir inntekter som langt overstiger kostnadene.

Når lånene blir mange

I praksis er det gjerne slik at man låner penger i etapper. Kanskje lånte man et stort beløp da man kjøpte boligen, så etter noen år tok man opp et nytt år for å bygge ut boligen og etter enda noen å var det tid for oppussing og da trengte man nok et lån. I mellomtiden har man kanskje lånt penger til bil og til båt og toppet det hele med et forbrukslån for å kunne dra på drømmereisen til Maldivene. Man har altså en lang rekke ulike lån ofte til ulike långivere og på ulike vilkår når det gjelder renter og nedbetaling. Da er det ofte på tide å vurdere refinansiering.

Refinansiering går i korthet ut på at man erstatter gammel gjeld med å oppta et nytt lån som brukes til å nedbetale de gamle lånene. En slik løsning vil ofte være både enklere og mye billigere for låntaker i alle fall om man har god sikkerhet for det nye lånet. Så dette med refinansiering er nok noe mange bør vurdere selv om er langt unna det man kan kalle økonomiske problemer. For personer som har havnet i et økonomisk uføre vil refinansiering imidlertid som regel være helt påkrevet. Om det nå er mulig å finne en långiver som vil låne penger til en presumptivt dårlig betaler.

Mer informasjon på http://pengeinfo.no/refinansering

Hva med å bytte bank?

Det vil altså ofte være en god idé å snakke med banken sin om hvordan man eventuelt kan gjennomføre en refinansiering og til hvilke vilkår. Har man bra betalingsevne skal man heller ikke la være å sjekke ut hva andre banker kan tilby for vilkår. Det er bare bra å la bankene konkurrere mot hverandre for dessverre er folk flest ikke så flinke til å benytte den muligheten de har til å «stemme med føttene». Man føler av en eller annen uforklarlig grunn en misforstått lojalitet mot banken som i bunn og grunn er svært kostbar for kunden og lønnsom for banken.